8. Για την κομματική οικοδόμηση και την συνεχή ανανέωση των γραμμών του κόμματος – Πολιτική Απόφαση του 20ού συνεδρίου ΚΚΕ

Η κομματική οικοδόμηση στη Βιομηχανία, σε κλάδους στρατηγικής σημασίας, σε ανερχόμενους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, η αύξηση της δύναμης και επιρροής του Κόμματος στη μεγάλη μάζα της εργατικής τάξης και ιδιαίτερα στα νεότερα τμήματά της, είναι βασικός παράγοντας που καθορίζει το ρόλο και την αποτελεσματικότητα του Κόμματος στο εργατικό κίνημα, στην ταξική πάλη, στη δουλειά για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Εχει γενικότερα στρατηγική σημασία.

Ξεχωρίζει ως βασικό καθήκον η οικοδόμηση γερών και μαζικών Κομματικών Οργανώσεων στους μονοπωλιακούς ομίλους, στα εργοστάσια, στα μεγάλα οικονομικά, βιομηχανικά, εμπορικά κέντρα, καθήκον που πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή καθοδηγητικών οργάνων και Κομματικών Οργανώσεων.

Επισημαίνουμε τα εξής βασικά ζητήματα:

20 Συνέδριο— Η διάταξη δυνάμεων και στελεχών με επίκεντρο τους χώρους εργασίας είναι αυτή που δίνει ώθηση προς τα εμπρός σε όλη την κομματική δουλειά. Δεν πρέπει να υπάρχει υποχώρηση σε αυτό. Η προσαρμογή απαιτεί χρόνο, γερό τιμόνι, ώστε να μη μας παρασύρουν οι εξελίξεις. Πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά η κινητικότητα στη διάρθρωση των κλάδων ως αποτέλεσμα της συγκεντροποίησης, των επιχειρηματικών ανταγωνισμών και των νέων τεχνολογικών δεδομένων της παραγωγής για να προσαρμόζεται αντίστοιχα η παρέμβασή μας. Να βελτιώνεται συνεχώς ο τρόπος καθοδήγησης, να βοηθά στη συσσώρευση και στη γενίκευση της πείρας, στην ανάπτυξη της ικανότητας των κομματικών μελών, στη δημιουργία νέων εργατικών στελεχών.

— Η «προφύλαξη», στερέωση και ενδυνάμωση της κομματικής παρέμβασης στους κλάδους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση ζωτικών δεικτών του Κόμματός μας. Να αξιοποιηθούν τα θετικά βήματα στο συντονισμό και στον ενιαίο προσανατολισμό της δουλειάς ανάμεσα στις κλαδικές και τις εδαφικές Κομματικές Οργανώσεις. Η κλαδική και η εδαφική δουλειά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αντιπαραθετικά η μία στην άλλη. Για όλες τις Οργανώσεις ο προσανατολισμός πρέπει να είναι κοινός: Η δουλειά στην εργατική τάξη, στους κλάδους, στους μεγάλους εργασιακούς χώρους. Να ξεπεραστούν φαινόμενα εργαζόμενοι που δουλεύουν σε μεγάλους κρίσιμους κλάδους και επιχειρήσεις να παραμένουν οργανωτικά στη γειτονιά, να μην προχωράει η κατεύθυνση της αναδιάταξης.

— Να επικεντρώσουμε στο κεντρικό πρόβλημα της κομματικής οικοδόμησης που συνίσταται σε καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του Κόμματος στις μεγάλες βιομηχανίες και τους κλάδους στρατηγικής σημασίας, ιεραρχώντας τους εξής χώρους: Λιμάνια και αεροδρόμια (συνολικά Μεταφορές), Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Μέταλλο, Χημική Βιομηχανία, Φάρμακο, Τρόφιμα, Κατασκευές – μεγάλα έργα, μεγάλα εμπορικά κέντρα κ.λπ.

— Προϋπόθεση για να γίνουν βήματα στην επιρροή και την οργανωτική δύναμη του Κόμματος είναι η διαμόρφωση κομματικού περίγυρου μέσω της μαζικής ιδεολογικής, πολιτικής δουλειάς στα εργοστάσια και τους τόπους δουλειάς, μέσω της σταθερής και συστηματικής διάδοσης των θέσεων και της πολιτικής του, με βασικό δείκτη τη διακίνηση του «Ριζοσπάστη».

— Αυτή η παρέμβαση πρέπει να είναι στο επίκεντρο της δράσης κάθε ΚΟΒ, κάθε κομμουνιστή, ως βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση. Να διευρυνθούν και οι μέθοδοι διαφώτισης, να μην περιορίζονται σε καμπανιακές μορφές δράσης.

— Να ενισχυθεί από κάθε ΚΟΒ η μελέτη και διάδοση του «Ριζοσπάστη», της ΚΟΜΕΠ, του ιδεολογικού – πολιτικού, ιστορικού, ακόμα και λογοτεχνικού βιβλίου της «Σύγχρονης Εποχής», αλλά και η πλατιά ζύμωση και συζήτηση των θέσεων και εκτιμήσεων του Κόμματος στη βάση της επικαιρότητας. Στόχος η διεύρυνση της επιρροής σε κάθε χώρο, γειτονιά, κλάδο, η ένταξη στον ταξικό αγώνα όλο και περισσότερων δυνάμεων.

Η βασανιστική προσπάθεια, που έγινε το προηγούμενο διάστημα, έφερε ορισμένα αποτελέσματα, τα οποία εκφράζονται με την αναπλήρωση ορισμένων δυνάμεων, την οικοδόμηση Κομματικών Οργανώσεων, τη διαμόρφωση ενός περίγυρου και κυρίως έφερε βελτίωση της κοινωνικής σύνθεσης του Κόμματος. Η πείρα αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί στην περαιτέρω βελτίωση των σχεδίων στρατολογίας και οικοδόμησης στους χώρους δουλειάς από τις Κομματικές Οργανώσεις.

Επιμένουμε στο στόχο να πετύχουμε ένα άλμα στην κομματική οικοδόμηση και στην ιδεολογική και πολιτική ισχυροποίηση του ΚΚΕ στην εργατική τάξη μπροστά στο γιορτασμό των 100 χρόνων του Κόμματος.

Αυτό το καθήκον μπορεί να συνοψιστεί στους παρακάτω κωδικοποιημένους στόχους για την κομματική οικοδόμηση, που πρέπει να αποτελέσουν και αντικείμενο άμιλλας ανάμεσα στις Κομματικές Οργανώσεις:

  • Βελτίωση του ποσοστού βιομηχανικών εργατών και εργατριών και του αριθμού των ΚΟΒ σε μεγάλες επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας.
  • Βελτίωση της κοινωνικής σύνθεσης του Κόμματος, μέσω της αύξησης του ποσοστού εργατών και εργατριών.
  • Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης, με αύξηση των στρατολογιών από την ΚΝΕ και από τις ηλικίες 18 – 40 ετών.
  • Αύξηση στρατολογίας γυναικών και ενίσχυση του ποσοστού τους στο σύνολο του Κόμματος και στα καθοδηγητικά όργανα.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s