10. Για τη δουλειά των καθοδηγητικών οργάνων και των στελεχών του κόμματος – Πολιτική Απόφαση του 20ού Συνεδρίου ΚΚΕ

Το καθήκον ισχυροποίησης του Κόμματος περνάει μέσα από την αναβάθμιση της δουλειάς και της ικανότητας των καθοδηγητικών οργάνων. Ιδιαίτερα σημαντικός κρίκος, όπου πρέπει σήμερα να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, είναι οι Τομεακές Επιτροπές (ΤΕ). Οι ΤΕ πρέπει να αποκτήσουν χαρακτηριστικά πραγματικών επιτελείων μάχης.

Η ουσιαστική βελτίωση της δουλειάς των παραπάνω καθοδηγητικών οργάνων, από την Κεντρική Επιτροπή μέχρι τις Επιτροπές Περιοχής, είναι προϋπόθεση για την αναβάθμιση της δουλειάς των ΤΕ.

Να αποκτήσουν τα καθοδηγητικά όργανα ικανότητα εξειδίκευσης της δουλειάς τους. Οταν λέμε εξειδίκευση, εννοούμε τέτοια βοήθεια από την ΚΕ, τις ΕΠ προς τα Τομεακά όργανα ώστε:

  1. 20 ΣυνέδριοΝα αποκτήσουν οι ΤΕ την ικανότητα να προσαρμόσουν τις γενικές κατευθύνσεις στα δεδομένα του χώρου τους, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως είναι η κοινωνική σύνθεση του κάθε χώρου, το πραγματικό βιοτικό επίπεδο, οι αντιλήψεις που επικρατούν κ.λπ. Δηλαδή, όχι απλά να επαναλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις, όπως γίνεται συνήθως, πέφτοντας έτσι σε μια γενική συζήτηση ή σε έναν τυπικό έλεγχο και σε μια στείρα απαρίθμηση κάποιων οργανωτικών καθηκόντων.
  2. Να προχωρούν σε γενίκευση της δικής τους πείρας, τροφοδοτώντας έτσι με νέο υλικό, εκτιμήσεις, σκέψεις, συμπεράσματα, τη διαμόρφωση των κεντρικών επεξεργασιών, θέσεων και κατευθύνσεων.
  3. Εξειδίκευση σημαίνει και ιεράρχηση των στόχων των ΤΕ με βάση τους κεντρικούς γενικούς στόχους. Πώς, δηλαδή, θα εκφράζεται στο χώρο ευθύνης της κάθε ΤΕ ο στόχος για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Πώς θα προωθείται στον κάθε χώρο η Κοινωνική Συμμαχία. Πώς θα ξεδιπλωθεί η ιδεολογική και πολιτική διαπάλη, τόσο αυτοτελώς από το Κόμμα όσο και μέσα στο κίνημα, στον συγκεκριμένο χώρο δράσης. Το ιδεολογικό υπόβαθρο των οργάνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για να δουλέψουν και να λειτουργήσουν ως πραγματικά επιτελεία μάχης. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια των ΤΕ, όλων των καθοδηγητικών οργάνων, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους στην ιδεολογικοπολιτική διαπάλη που εξελίσσεται σε κάθε χώρο.

Για να αντλούν τα Τομεακά όργανα επαρκή και χρήσιμη πείρα, χρειάζεται να ενθαρρύνουν και να επιδιώκουν οι ΚΟΒ του χώρου τους να συζητούν προγραμματισμένα ευρύτερα θέματα σε συνδυασμό με τα θέματα που απασχολούν καθημερινά την εργατική – λαϊκή οικογένεια.

Στόχος είναι το επόμενο διάστημα να αναδειχτούν πολλά στελέχη από την εργατική τάξη, με εργατική – λαϊκή καταγωγή, που θα βοηθηθούν για να αποκτήσουν πολύπλευρες ικανότητες, εξειδίκευση σε τομείς δουλειάς, καλό ιδεολογικό – πολιτικό επίπεδο, ικανότητα επαφής με τις μάζες και καθοδήγησής τους, ικανότητα προσανατολισμού της δουλειάς στην κατεύθυνση της ανασύνταξης του κινήματος, της προώθησης της Κοινωνικής Συμμαχίας, της συσπείρωσης γύρω από το Κόμμα και της οργάνωσης νέων δυνάμεων.

Για να φέρουμε σε πέρας αυτό το σπουδαίο καθήκον, απαιτείται σχέδιο, εντοπισμός, έγκαιρη και ειδική προετοιμασία στις δυνάμεις της ΚΝΕ. Χρειάζεται να στηριχτούν ιδιαίτερα στελέχη που είναι διατεταγμένα στη δουλειά στην εργατική τάξη, ενώ παράλληλα απαιτείται πιο συστηματική αξιοποίηση επιστημόνων και καλλιτεχνών μελών του Κόμματος, που θα θέτουν τη δουλειά τους στην υπηρεσία της εργατικής τάξης και των στόχων της σοσιαλιστικής προοπτικής.

Να επιμείνουμε σε μέτρα βοήθειας στα στελέχη που έχουν ευθύνη καθοδήγησης ΚΟΒ και ΟΒ. Ολα τα στελέχη, ανεξάρτητα από τον καταμερισμό τους σε τομείς (οργανωτικό, μαζικό, ιδεολογικό), χρειάζεται να αποκτήσουν άμεση προσωπική πείρα από τη διαφώτιση και επικοινωνία με εργαζόμενους μέσα στα σωματεία, στις μαζικές οργανώσεις, στους αγώνες, ώστε με συγκεκριμένο και ζωντανό τρόπο να εξειδικεύουν τα καθήκοντα στο κίνημα, να «τριφτούν» άμεσα στις απαιτήσεις της ιδεολογικοπολιτικής διαπάλης.

Η συνολική βελτίωση της δουλειάς μας σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της απόδοσης και συνεισφοράς των Τμημάτων της ΚΕ, των επιτελείων της. Προέχει η αναγκαιότητα για παραπέρα ενίσχυση και στελέχωση όλων των βασικών επιτελείων της ΚΕ με νέους συντρόφους και συντρόφισσες που θα εκπαιδευτούν στο πλάι των παλιότερων.

Η νέα ΚΕ να συμβάλει περισσότερο στις επεξεργασίες των Τμημάτων της ΚΕ με συλλογική συζήτηση και να καθοδηγήσει την αντίστοιχη δουλειά σε επίπεδο Επιτροπών Περιοχής και Τομεακών Επιτροπών, αντίστοιχα στα όργανα της ΚΝΕ.

Οι συνθήκες της ταξικής πάλης θα γίνονται όλο και πιο σύνθετες, όλο και πιο δύσκολες. Γι’ αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Βασικό κριτήριο – συνολικά για την ΚΕ, τα στελέχη, όλα τα καθοδηγητικά όργανα – είναι το επίπεδο ετοιμότητας για άμεση ανταπόκριση σε πιο δύσκολα καθήκοντα, αλλά και η ικανότητα πρόβλεψης ακόμα και σε ζητήματα της καθημερινής τρέχουσας δουλειάς και των πολιτικών εξελίξεων.

Ιδιαίτερα, επειδή σήμερα αναδεικνύεται ένα νέο στελεχικό δυναμικό με μικρότερη σχετικά πείρα, χρειάζεται να ενισχύονται ορισμένα ζητήματα λειτουργίας των καθοδηγητικών οργάνων που δεν είναι αυτονόητα. Πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι καταστατικές αρχές λειτουργίας του Κόμματος, η συζήτηση διαφορετικών γνωμών και απόψεων, που είναι κάτι αντικειμενικό και φυσιολογικό, πρέπει να είναι ανοιχτή, ειλικρινής, να μη συμβάλλει στην άδικη καχυποψία, να μην πλήττει τη συνοχή των οργάνων, να μη διαμορφώνονται συμπάθειες και αντιπάθειες, φιλικότητες κ.λπ. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να παίζουν τα παλιότερα ηλικιακά και πιο έμπειρα στελέχη.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s