13. Δραστηριότητες εώς το 21ο Συνέδριο – Πολιτική Απόφαση του 20ού Συνεδρίου

-- Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για τον έλεγχο της Απόφασης για την ανασύνταξη του εργατικού - συνδικαλιστικού κινήματος, την προώθηση της Κοινωνικής Συμμαχίας, την επικαιροποίηση του κοινού πλαισίου δράσης των συσπειρώσεων στις…