20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η Πολιτική Απόφαση του 20ου Συνεδρίου σε 13 ενότητες

20 Συνέδριο

 1. Η σημερινή διεθνής πραγματικότητα

 2. Τα καθήκοντα στην πάλη ενάντια στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο

 3. Η θέση του ΚΚΕ για την αποδέσμευση της Ελλάδας από την ΕΕ

 4. Τα καθήκοντα του ΚΚΕ για την ιδεολογική αντιπαράθεση

 5. Τα καθήκοντα του ΚΚΕ για την ανασύνταξη του Εργατικού Κινήματος

 6. Τα καθήκοντα του ΚΚΕ για την Κοινωνική Συμμαχία

 7. Ο ρόλος του ΚΚΕ στο Εργατικό – Λαϊκό Κίνημα

 8. Για την κομματική οικοδόμηση και την συνεχή ανανέωση των γραμμών του κόμματος

 9. Κόμμα ικανό να καθοδηγήσει την ΚΝΕ

 10. Για τη δουλειά των καθοδηγητικών οργάνων και των στελεχών του κόμματος

 11. Τα καθήκοντα του ΚΚΕ στο διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα

 12. Για τα οικονομικά του Κόμματος

 13. Δραστηριότητες ως το 21ο Συνέδριο
Advertisements